Alexandria

Alexandria

Almond coconut macaron, pistachio cream & white chocolate pistachio glaze.

8″ (serves 10) – $49.95

10″ (serves 16) – $69.95

12″ (serves 24) – $120.00